Novosti

Kolektivni godišnji odmor i adaptacije

Kolektivni godišnji odmor i kratkotrajne adaptacije poslovnog objekta. Pravilnik koji je izdala porezna uprava i kojeg se poduzetnik mora pridržavati je:

Da kod svake promjene radnog vremena, što može biti i sezonsko produženje radnog vremena, tu promjenu obveznik fiskalizacije mora evidentirati putem uspostavljenog sustava razmjene podataka, ali i u internom aktu.

Osim promjene u radnom vremenu, na isti način je potrebno prijaviti promjenu adrese ili slučaj prestanka rada poslovnog prostora. Promjene poput korištenja kolektivnog godišnjeg odmora ili kratkotrajne adaptacije poslovnog prostora, kada se prostori privremeno zatvaraju, moraju se dostaviti u sustav slanjem XML poruke. Ovo je bitno radi evidentiranja nastalih promjena o privremenom zatvaranju poslovnog prostora, kao i naknadnom otvaranju. Ukoliko dođe do promjene u podacima koji se odnose na poslovni prostor obveznika fiskalizacije, naveden promjene je potrebno dostaviti putem uspostavljenog sustava razmjene podataka s Poreznom upravom, i to prije trenutka izdavanja prvog računa kojeg je potrebno izdati nakon nastale promjene.

Izvor: hok.hr