Novosti

Obaveze u svezi djelatnog vremena

Obveze poslodavaca na području određivanja i mijenjanja radnog vremena ugostiteljskog objekta su : 

1.  ugostitelj određuje radne odnosno neradne dane u koje će njegov ugostiteljski objekt raditi te radno vrijeme ugostiteljskog objekta, u granicama zakonom propisanog radnog vremena, uz obvezu o istom istaknuti obavijest na ulazu u ugostiteljski objekt te se istoga pridržavati. 

(Člankom 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13) propisane su obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti pa je tako, između ostalih, propisana i obveza, u stavku 1. točki 2., vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena, a u stavku 1. točki 7., pridržavati se propisanog radnog vremena. Kako je radno vrijeme ugostiteljskih objekta uređeno člankom 8. cit. Zakona, ugostitelj može odrediti radno vrijeme svog ugostiteljskog objekta u granicama tim člankom propisanog radnog vremena za pojedinu skupinu odnosno vrstu ugostiteljskog objekta.)  

2. ugostitelj – poslodavac sam definira pa tako i mijenja radno vrijeme ugostiteljskog objekta u skladu sa svojim ciljevima i potrebama (u granicama zakonom propisanog radnog vremena, uz obvezu o istom istaknuti obavijest na ulazu u ugostiteljski objekt te se istoga pridržavati) 

3. kada ugostitelj mijenja „uobičajeno“ radno vrijeme tj. u situaciji kada se isto skraćuje ili objekt zatvara na određeni period,  ugostitelj je dužan promjenu radnog vremena javno objaviti kroz istaknutu obavijest o „novom-privremenom“ radnom vremenu (ili kraćem prekidu rada) na ulazu u objekt (svaku promjenu treba izvjesiti i iste se pridržavati).

 4. Iz upute Porezne uprave o obvezama obveznika fiskalizacije vezanima za dostavu podataka u sustav fiskalizacije (u privitku!), ugostitelj je među obvezama vezanim za promjenu radnog vremena, adrese objekta i sl., u situaciji kada mijenja svoje radno vrijeme dužan elektronički prijaviti sve promjene radnog vremena Poreznoj upravi kroz uspostavljeni sustav razmjene podataka u sustav fiskalizacije. 

5.  Pri inspekcijskom nadzoru i kontroli udovoljenja ugostitelja obvezama vezanima za radno vrijeme – za nadzor Porezne inspekcije najvažnije je da se za pruženu uslugu ili prodani proizvod izda i fiskalizira račun, dok je za Državni inspektorat najvažnije da se poslodavac pridržava definiranog i istaknutog radnog vremena i ne izdaje račune ni minutu kasnije (toleriraju eventualno zatečene goste u lokalu i do 20-30 min. nakon službenog radnog vremena, ali samo za konzumaciju u radno vrijeme naručene i naplaćene usluge).