Novosti

Novi zakoni u 2014 godini

S početkom ove godine turizam i ugostiteljstvo, dječja hrana, šećer i ulje i neki slični proizvodi, koji su se do sada oporezivali stopom PDV-a od 10 posto, oporezuju se međustopom PDV-a od 13 posto, porezni obveznici za sve vrste dohodaka morat će primjenjivati novi jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - JOPPD obrazac.

Naime, s 1. siječnja 2014. na snagu stupa niz zakonskih izmjena ili novih zakona pa tako počinje primjena nekih odredbi izmjena Zakona o PDV-u, kao i zakona o porezu na dohodak i na dobit, na snagu stupaju izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju, o tržištu kapitala, a od danas su na snazi i novi zakoni o gradnji, prostornom uređenju i građevinskoj inspekciji, itd.

Izmjenama Zakona o PDV-u propisano je povećanje međustope PDV-a s 10 posto na 13 posto i tom se međustopom od 1. siječnja oporezuju šećer, jestiva ulja i masti, dječja hrana, isporuka vode, ulaznice za koncerte te časopisi koji izlaze periodično, kao i časopisi za kulturu i umjetnost, a to je i stopa PDV-a za ugostiteljstvo i turizam.

Od početka ove godine na snazi je i novi Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima.

Prema tom zakonu, poslodavci, kao i svi ostali porezni obveznici za sve primitke koje isplaćuju od početka ove godine, uključujući i plaću za prosinac 2013. godine, koriste novi jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - JOPPD obrazac, koji zamjenjuje dosadašnjih šest obrazaca za prijavu dohotka, poreza, prireza i doprinosa.

JOPPD obrazac, zajednički je obrazac Porezne uprave i Središnjeg registra osiguranika (REGOS), a u njemu će se iskazivati podaci o primitcima od nesamostalnog rada, o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi) te pripadajućim porezima i doprinosima, podaci o isplatama dnevnica i putnih troškova, naknadama za prijevoz, prigodnim nagradama, otpremninama, itd.