Novosti

27 Pro

Fiskalizacija napojnica

(5 glasova)
Napojnica je nagrada za dobro obavljenu uslugu i od 01.01.2024 se mora fiskalizirati bilo da je primate u gotovini ili nekom drugom načinu plaćanja. Primljene napojnice se uplaćuju na račun poslodavca da bi se mogla kasnije isplatiti zaposleniku i ne podliježe oporezivanju do iznosa 3.360,00 € godišnje sve preko tog iznosa će se oporezivati sa 20%.
 
Ukoliko je naplata u gotovini, napojnice se ne uključuju u svotu blagajničkog maksimuma (ne evidentiraju se u okviru redovitoga blagajničkog poslovanja). Napojnice u gotovini evidentiraju se i prate kroz posebnu evidenciju koja se nalazi u blagajni.
Evidencija se vodi pojedinačno po zaposleniku te mora biti organizirana na način da se u bilo kojem trenutku može utvrditi stanje primljenih napojnica. Radnici koji su ispovremeno zaposleni kod dva ili više poslodavca moraju svakom isplatitelju/poslodavcu prije isplate dostaviti pisanu izjavu da li je i u kojem iznosu ostvarena isplata napojnica kod drugog/drugih isplatitelja (za isto porezno razdoblje). Neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.

Postupak prijave napojnica u sustav fiskalizacije

Obveznik fiskalizacije za obavljenu robu ili uslugu izdaje fiskalizirani račun. Primatelj računa plaća račun (gotovinom ili karticom) te odlučuje da li će i u kojem iznosu ostaviti napojnicu. Obveznik fiskalizacije za fiskalizirani račun prijavljuje ostvarenu napojnicu putem elektroničkog naplatnog uređaja. U sustav fiskalizacije dostavljaju se podaci o iznosu napojnice i načinu plaćanja napojnice (gotovina ili kartica). Prilikom dostave podataka o napojnici, ne mijenjaju se podaci ni sadržaj prethodno dostavljenog fiskaliziranog računa. Također nije potrebno stornirati račun zbog prijave napojnica u sustav fiskalizacije.

Napojnice ukratko

  • Ako odlučite primati napojnice, "KROZ SUSTAV E-POREZNA SE EVIDENTIRA DA PRIMATE NAPOJNICE, PRIMLJENA NAPOJNICA SE MORA FISKALIZIRATI!!!"
  • Ako odlučite ne primati napojnice, " NE MORATE NIŠTA EVIDENTIRATI KROZ SUSTAV E-POREZNA ALI NAPOJNICU NE SMIJETE UZETI NI U KOM SLUČAJU JER KRŠITE ZAKON!!!"
  • Neoporezivi godišnji iznos napojnice je 3.360,00 eura za plaćanje u gotovini i karticama
  • Iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa)
  • Po svakom naplaćenom računu (u gotovini ili karticom) iznos napojnice prijavljuje se u fiskalizaciji
  • Mjesečni iznos prikupljene napojnice poslodavac iskazuje po OIB-u zaposlenika kroz JOPPD obrazac