Jpos novosti

Jpos novosti

Jpos ver 2021-6

 • Zaprimanje narudžbe gosta na mobitelu ili tabletu
 • Zabrana storno računa za djelatnika
 • Uvoz ulaznih računa preko excel predloška

Jpos ver 2021

 • Uveden način plaćanja Keks pay

Da bi se registrirali za uspješan prihvat način plaćanja keks pay-a molimo pogledajte slijedeći link. https://www.kekspay.hr

Nakon uspješne registracije keks pay-a u postavka programa je potrebno upisati Keks pay cidKeks pay tid

 • Kekspay qrcode se ispisuje na dokumentu računi ako je kekspay način plaćanja
 • Kekspay qrcode se ispisuje na dokumentu ponude automatski ako je opcija aktivirana
 • Pretvaranje maloprodajnog modula u veleprodaju
 • Klijent obavezan za izdavanje dokumenta (radni nalog, ponuda, račun)
 • Dobavljač obavezan za izdavanje dokumenta (ulaz robe / povrat otpis)
 • Zaliha, šifra, barkod artikla se prikazuje prilikom unosa stavke u modulima (ponuda, računi, ulaz robe)
 • Uvedeni novi mail servisi (gmail, outlook, office365 itd...) za slanje (radnih naloga, ponuda, računa, ulaza robe, narudžbenica i ostalih dokumenta) direktno iz programa putem e-pošte
 • Omogućeno klijentu konfiguracija e pošte, te da sam unese predmet i tekst e-pošte koja će se slati sa svakim poslanim dokumentom
 • Poboljšana zaslonska tipkovnica za touch monitore, klijent si sam može konfigurirati opcije zaslonske tipkovnice
 • Zaslonska tipkovnica za polje se aktivira na dvoklik
 • Nova stavka se uvijek vodi kao usluga tj ne vodi se zaliha za novu uvedenu stavku
 • Poboljšana opcija Identifikacija djelatnika prije svakog izdavanja računa
 • Prilikom prijave u program klijent sam može birati preusmjerenje u modul računi ili ponude
 • Poboljšana opcija kalkulator marže i popusta
 • Omogućeno prilikom unosa nabavne cijene u (primke kalkulacije-ulaz robe) da program sam ubaci / izbaci pdv iz nabavne cijene
 • Omogućeno klijentu da sam uključi / isključi narudžbenice ako mu nisu potrebne (narudžbenice se mogu slati na mail dobavljača)
 • Omogućen opis normativa prilikom prodaje na računima i narudžbama (korisno ako želite naznačiti prilikom prodaje normativa "ljuto, više senfa itd...")
 • Uveden 2d pdf417 kod za foto plaćanje na A4 i pos računu (2d pdf417 se aktivira na dokumentu ukoliko je transakcijski način plaćanja)
 • Ažurirani PDF A4 dokumenti (radni nalozi, ponude, računi, izvještaji)
 • Poboljšana opcija rad sa više skladišta
 • Uvedeni novi načini plaćanja za dostave, pauza, glovo, wolt itd...
 • Omogućeno klijentu da sam podešava način plaćanja za djelatnika
 • Omogućeno klijentu da sam bira automatski ispis računa na pos ili A4 printer
 • Ažurirana opcija narudžbe
 • Ažurirana opcija ispis kartica cijena
 • Ažurirana opcija prijenos porezne obveze za klijenta
 • Ažurirana opcija povratna naknada
 • Ažurirana mobilna verzija programa
 • Uveden qrcode za fiskalizaciju

Svi Jpos klijenti su ažurirani na verziju 2021, prijašnje verzije programa su ugašene...