Plan rada

Sve web stranice izrađuju se prema detaljnom planu rada, kako bi se poštivali rokovi i zadržala sveukupna kvaliteta web stranica.

  • Izbor paketa

Izbor paketa prema cjeniku JDizajn-a je prvi korak. Paketi su prilagođeni djelatnostima i osobama koji žele imati kvalitetne i brze web stranice.

  • Dogovor i ugovor

Nakon izbora paketa potrebno je potpisati Ugovor o izradi i postavljanju web stranica. Ugovor definira obveze i prava potpisnika, cijene usluga i načine plaćanja usluga.

  • Priprema materijala

Naručitelj je obvezan pripremiti materijale za objavu na web stranicama ili poslati natuknice za izradu materijala. JDizajn osigurava pomoć pri izradi materijala, ili eventualno potrebno lektoriranje i prevođenje. Kvalitetne fotografije uljepšati će svaku web stranicu. Ovisno o izabranom paketu, fotografiranje je u cijeni ili se naplaćuje dodatno.

  • Izbor imena domene

Izbor domene je važan za svaki web. Svaka tvrtka u HR može imati jedno besplatno ime domene, npr imefirme.hr. Dodatne .hr domene se mogu kupiti u neograničenom broju. Na raspolaganju su i .com, .net, .eu i mnoge druge domene.

  • Izrada

Nakon primitka svih materijala započinje izrada web stranica. U nekoliko tjedana, ovisno o obimu posla, web će se nalaziti na testnoj adresi. Svaka izrađena stranica se kontrolira i nakon odobrenja objavljuje na vašoj adresi.